Obnova poutní aleje na Svatý Kopeček u Olomouce

autoři: Ekologická dílna Brno - Petr Kučera, Irena Kučerová, Marie Krouparová, Robert Václavík, Petr Všetečka
místo: Samotišky, Svatý Kopeček u Olomouce, Olomoucký kraj
investor: Obec Samotišky, Římskokatolická farnost Svatý Kopeček u Olomouce, Statutární město Olomouc, Okresní úřad Olomouc
projekt: 1994 urbanistická studie svahů Svatého Kopečku (schválena jako ÚPD v roce 1995, podklad pro vyhlášení ochranných pásem existujících památek) 1995 – 2000 projekt obnovy aleje realizace: Rekulta, Zahrada, 1996 – 2001
foto: Petr Všetečka, archiv Obecního úřadu Samotišky