Kůlna v Lelekovicích

autoři: TRANSAT architekti - Petr Všetečka, Alena Všetečková
spolupráce: Jan Všetečka
místo: Lelekovice, Jihomoravský kraj
projekt: 1998
realizace: 1998

Objekt nové kůlny s letní keramickou dílnou je celodřevěný. Cloní zahradu od silnice a je „urbanistickým“ protějškem kůlně starší, se kterou tvoří zázemí vesnického rodinného domu. Od svého protějšku přebírá hmotu, sklon střechy i základní architektonické členění. Horní podstřešní pás, který je u zděné kůlny obedněný, je u novostavby prosklený, jako lapač západního světla. Podlahu tvoří recyklované cihly na betonové desce. Hlavním architektonickým prvkem je pásové okno, jehož členění na dvě části v poměru zlatého řezu kopíruje provozní rozdělení kůlny na parkovací část se skladem a keramickou dílnu. Úzká příjezdová cesta a minimální prostor pro otáčení vedly k vytvoření lomených a přes roh otevíravých vjezdových vrat, která dávají jednoduché konstrukci dynamiku.