Obnova a dostavba Domu dětí a mládeže Ulita Broumov

Autor: TRANSAT architekti - Petr Všetečka
Spolupráce: Markéta Čermáková, Jan Gadziala, Jan Vrbka
Adresa: Komenského ul. 245, Broumov
Investor: Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského ul. 245, 550 01 Broumov
Projekt: 2011

Vila někdejšího starosty města Broumova JUDr. Josefa Dimtera pochází zřejmě z období poslední čtvrtiny 19. století. Má ojedinělé architektonické a výtvarné zpracování - palladiánská kompozice je na hlavním průčelí doplněna náročnou sgrafitovou výzdobou. V poválečném období prošel dům řadou utilitárních změn, které znehodnotily jeho vzhled. Markantní byla především přestavba z počátku 60. let pro osmiletou střední školu, při které byla zazděna jižní veranda, upravena dispozice a vyměněna okna. Dnes je vila sídlem Domu dětí a mládeže Ulita a je majetkem města Broumova.

Návrh obnovy a dostavby je veden na jedné straně snahou rehabilitovat původní krásnou architekturu vily, na druhé straně pak vědomím, že některé funkční prvky domu dětí musí mít soudobou formu, neboť s nimi tvůrci vily nepočítali. Jde především o zajištění bezbariérového přístupu a důstojné předsíně domu, kde je nezbytné přezouvání větší skupiny dětí současně, či kryté parkování dětských kočárků. K centrální formě vily proto přibude rovněž centrálně pojatý solitér vstupního objektu. Jeho polotransparentní forma ulity či lampionu bude přívětivým pozváním do pevné hmoty domu. Druhým viditelným zásahem do hmoty objektu bude obnovení jižní verandy, byť jako proskleného vnitřního prostoru, a související dispoziční úpravy. Třetím viditelným prvkem bude zadní přístavba toalet a skladů, která umožní realizovat velkorysejší dispozici v původních interiérech. Pod přístavbou vznikne chráněný venkovní prostor pro ukládání jízdních kol. Ve schodišťové hale přibude výtah.

Obnova fasády

Výsledkem sondážního statigrafického průzkumu je zjištění, že původní barva objektu byla téměř monochromatická, okrová, tektonické prvky byly pravděpodobně zvýrazněny o něco sytějším okrem. Návrh respektuje výsledek průzkumu a předpokládá barevnou rehabilitaci původní fasády. Při novodobé úpravě některých okenních otvorů byly odstraněny jejich tektonické prvky (profilace šambrán a plastických rámů okolo oken), které budou obnoveny. V místech, kde byly zazděny okenní otvory, budou v případech, kdy to umožňuje využití místností, opětovně probourány. Sgrafitová výzdoba bude restaurována.

Nepůvodní zdvojená okna po stránce tepelně-izolačních schopností nevyhovují normovým požadavkům. Původní okna byla dřevěná dvojitá, s omítanou meziokenní špaletou a jednoduchým zasklením (část oken je dochována na půdě). Záměrem navrhovaných změn je vytvoření atypických špaletových dřevěných oken tvořených vnější okenní rovinou s jednoduchým zasklením, která bude replikou původních vnějších oken, a vnitřní okenní rovinou, tvořenou moderními atypickými okny s dithermálními skly. Vzhledem k nutnosti objekt přirozeně větrat (varianta umělého větrání by znamenala příliš velký stavební zásah do historických konstrukcí), budou nová okna vybavena mikroventilační klapkou, nejlépe s regulací čidly množství CO2 v místnostech. Meziokenní prostor bude odvětrán do exteriéru.