Památník sv. Cyrila a Metoděje, Brno Petrov

Soutěžní návrh oceněný 3. cenou
Autoři: Radim Hanke, Petr Všetečka
Investor: Biskupství brněnské
Soutěž: 2011-2012

Svatí Cyril a Metoděj jsou v návrhu umístěni v souladu s tradicí na sloupu. Ten je vyzdvihuje i chrání. Svou roli přitom hraje i vertikála Petrova a perspektivní zákonitosti: nevelké sochy získávají svou míru předsunutím v prostoru. V urbanismu jde o sled menších rozcestí - zastavení, která gradují příchod k vrcholu města – Petrovu od Šilingrova náměstí. Památník je novým zastavením vloženým do existujícího rozcestí. Návrh záměrně ponechává louku volnou – dává soše potřebné klidné pozadí a Umožňuje úvahy o obnově někdejší zástavby.

Sloup vychází z byzantinského pojetí, v jeho hlavici můžeme vidět i kolébku, plavidlo, křtitelnici či kalich. Tato víceznačnost má být vyjádřením křesťanské všeobecnosti. Na dříku sloupu je připomenuta abeceda hlaholice.

Svatí Cyril a Metoděj jsou zachyceni v mírném pohybu, v chůzi, jako poutníci a misionáři, přinášející křesťanství a kulturu do naší země. Drapérie dlouhých rouch vytváří moment důstojného klidu. Stylizace vychází z realistických figur, pracuje ale s určitou mírou zjednodušení, jasností siluet a křivek v kompozici. Cyril (Constantin) je zobrazen s knihou, symbolem slova, s jasnou anotací k Písmu Svatému a liturgickému jazyku, který vytvořil, a také k jeho působení v oblasti filosofie. Metoděj kráčí s poutnickou holí, na jejímž vrcholu je dvouramenný patriarší kříž, znamení jeho arcibiskupského úřadu, jímž byl pověřen v Římě papežem Hadriánem II. Je také symbolem poslání, které plnil dále i po Cyrilově smrti.

Obě postavy budou zpracovány v bílém kararském mramoru (statuario bianco), který má svým charakterem vyjadřovat posvátnost, čistotu a duchovnost a připomínat antickou tradici oblasti, ze které oba bratři pocházejí. Sloup s hlavicí a patkou bude ze světle šedého supíkovického mramoru z Jesenicka. Kříž bude z leštěné nerezové oceli. Okolí Památníku zůstane převážně zatravněné, obrubník vymezující klesající křivku trávníku bude před sochou nahrazen stupňovitým dlážděným pásem (chodníkem) tvořícím předěl mezi sochou a uliční dlažbou.